fbpx

CO₂

CO₂-compensatie

Tijdens de productie en het transport van producten komen broeikasgassen vrij. Fabrikanten proberen deze uitstoot terug te dringen, maar de meeste schieten hier niet zo hard mee op. Om toch juist dát product dat je wilt klimaatneutraal te kunnen kopen, is CO₂-compensatie een uitkomst.

CO₂-compensatie betekent dat de uitstoot van evenveel broeikasgas wordt voorkomen als dat er vrijkomt bij het produceren van jouw product. Zo heeft je aankoop dus geen impact op het klimaat. Het werkt zo:

  1. Wij berekenen de bij productie en transport vrijgekomen broeikasgassen. Deze rekenen we om naar de vergelijkbare hoeveelheid CO₂, zo staat bijvoorbeeld 1 gram methaan gelijk aan 100 gram CO₂.
  2. Als je ervoor kiest om je aankoop CO₂ok te maken, betaal je een klein bedrag extra tijdens je aankoop.
  3. Met dit bedrag worden duurzame energie of CO₂-uitstoot verminderende projecten gefinancierd (dit doen we via onze gecertificeerde partner, Atmosfair)
  4. Deze projecten zorgen ervoor dat er minder CO₂ wordt uitgestoten. Die besparing komt overeen met de uitstoot van je aankoop – per saldo heeft je aankoop dus geen klimaatimpact!

Lees meer meer over de verschillende projecten die Atmosfair ondersteunt.

Oh dus jullie planten bomen enzo?

Nee. Hoewel bomen op zich natuurlijk wel CO₂ opnemen, zijn er verschillende redenen om te twijfelen aan het effect van zulke projecten: Pas na 50 jaar begint een bos een daadwerkelijk effect op de bescherming van het klimaat te hebben. Als het bos voor die tijd wordt gekapt of op een andere manier verdwijnt (bijvoorbeeld als gevolg van een plaag infectie) is de winst teniet gedaan. Ook kan de bescherming van het ene bos niet voorkomen dat het bos ernaast gekapt wordt – per saldo dus weer geen winst. Atmosfair geeft hier nog verdere toelichting op.

 

CO₂ data berekening

Hoe weten we nou hoeveel CO₂ uitgestoten wordt bij de productie van goederen? En hoeveel willen we jou dan vragen bij te dragen om die uitstoot te compenseren? Hoewel het lastig is, hebben we een goede oplossing.

Het antwoord op de eerste vraag klinkt misschien niet bevredigend. Het is namelijk erg lastig om per product uit te rekenen hoeveel CO₂ gecompenseerd zou moeten worden om klimaatneutraal te shoppen. Er is geen manier om dit snel en gegrond te doen voor een organisatie als de onze. Er zijn teveel variabelen waar we mee rekening zouden moeten houden. Per product zou het ons twee maanden duren. In die tijd kunnen we samen veel meer nuttige dingen doen voor de natuur, toch?

Een oplossing zou zijn als fabrikanten dit voor hun rekening nemen. ‘Om deze schoen te produceren is 30 kilo CO₂ uitgestoten.’ Niet alleen zou het ons allemaal een stuk bewuster maken hoe we met onze wereld omgaan, maar ook zou het de producenten sieren. We zouden namelijk precies weten hoeveel we moeten compenseren om klimaatneutraal te kunnen shoppen.

En nu het goede nieuws: met onze methode komen we er ook! Om in te schatten hoeveel jij zou moeten bijdragen om klimaatneutraal te shoppen, hebben wij de gemiddelde kosten voor CO₂-compensatie per product uitgerekend in relatie tot de prijs van het product. Als jij tussen 0,83% extra betaalt bovenop de totale prijs van je het product, shop je klimaatneutraal. Klinkt als een gek bedrag? Tel de btw erbij die we op je bijdrage moeten betalen, en je komt op één procent.

Trouwens, één procent is strikt genomen aan de ruime kant. Het is beter om te veel te doen, dan te weinig. Atmosfair is er trouwens wel blij mee. Met jouw bijdrage zorgen ze bijvoorbeeld voor luchtkwaliteitverbetering in ontwikkelingslanden.